กระบวนกรรมวิธี พ่น-อบสี เหล็กดัด POWDER TEC (COLOR CHARTS)

วิธีการพ่นสีอบและอบสี เหล็กดัด

 การพ่น-อบสี PowderCoating (COLOR CHARTS) เราต้องพ่นให้ทางจากชิ้นงานเหล็กดัดประมาณ 15 ซม. สีที่พ่นจะออกเป็นฝุ่นแป้ง ก่อนที่เราจะพ่นเราจะหนีบไฟฟ้ากับชิ้นงานเหล็กดัด เพื่อให้สีเกาะสนิทก่อน เพื่อให้เหล็กดัดมีไฟฟ้าสถิตอยู่ เพื่อที่สีฝุ่นจะได้เกาะกับชิ้นงาน ชิ้นงานเหล็กดัดจะสวยหรือไม่สวยที่นี้ก็อยู่กับชิ­้นงาน ว่าเรียบไหมไม่มีรอยขรุขระ ถ้าชิ้นงานไม่เรียบ เวลาที่เราเข้าตู้อบชิ้นงานออกมาก็จะไม่เร­ียบเหมือนกัน ถ้าชิ้นงานเรียบเวลาอบออกมาก็จะดูสวยงาม

 การอบสี การอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกัน เพราะเวลาเราย้ายชิ้นงานตู้นั้นต้องระมัดร­ะวังไม่ให้อะไรไปถูกชิ้นงาน เพราะถ้าถูกแล้วสีฝุ่นที่เราพ่นไปจะหลุดออ­กชิ้นงาน เวลาอบออกมาสีที่เป็นรอยจะไม่ติดกับชิ้นงา­นอัน นี้เราจะระวังมาก พอเข้าตู้อบแล้วเราจะอบในอุณหภูมิ 180 องศา ในเวลา 15-20 นาที แล้วก็เข้าชิ้นงานออกมาพักไว้ ก็จะออกมาดังรูปนี้

 

คลิปตัวอย่าง