ขั้นตอน การใช้งานชุดกุญแจเสียบล็อคขอสับคอม้า(ระบบมาสเตอร์คีย์)

ขั้นตอน การใช้งานกุญแจเสียบล็อกขอสับคอม้า(ระบบมาสเตอร์คีย์)

1.ให้สังเกตุที่ลูกหรือดอกกุญแจจะแหว่งหรือเว้าอยู่ด้านนึง ก่อนเสียบลูกหรือดอกกุญแจ ให้ด้านที่แหว่งหรือเว้าจะต้องอยู่ด้านล่างเสมอ

2.วิธีไขล็อค ให้เสียบลูกหรือดอกกุญแจ(ด้านที่แหว่งหรือเว้าอยู่ด้านล่างเสมอ)หมุนไขทวนเข็มนาฬิกาให้สุด จุดสังเกตุพอหมุนไขสุด ด้านที่แหว่งหรือเว้าจะอยู่ด้านบน ให้ทำการหมุนทวนกลับ ให้ตำแหน่งที่แหว่งหรือเว้าอยู่ด้านล่าง จึงสามารถถอดดึงลูกกุญแจออกมาได้ และสามารถล็อคเหล็กดัดได้

3.วิธีไขปลดล็อค ให้เสียบลูกหรือดอกกุญแจ(ด้านที่แหว่งหรือเว้าอยู่ด้านล่างเสมอ)หมุนไขตามเข็มนาฬิกาให้สุด จุดสังเกตุพอหมุนไขสุด ด้านที่แหว่งหรือเว้าจะอยู่ด้านบน ให้ทำการหมุนทวนกลับ ให้ตำแหน่งที่แหว่งหรือเว้าอยู่ด้านล่าง จึงสามารถถอดดึงลูกกุญแจออกมาได้ และสามารถเลื่อนเปิดเหล็กดัดได้

ปัญหาที่พบ คือ ?

1.การเสียบลูกหรือดอกกุญแจที่ผิดตำแหน่ง เมื่อเสียบเข้าไปแล้วจะไม่สามารถล็อคหรือปลดล็อดได้ เมื่อมีการไขงัดหรือเสียบเข้า-ออกแรงๆ จะทำให้กุญแจชุดนั้นเสียทันที (เป็นการป้องกันกุญแจผีหรือการงัดแงะได้ 100 เปอร์เซ็น)

2.ในกรณีที่ลูกค้าเสียบไขผิดตำแหน่ง แล้วทำการไขและเสียบเข้า-ออก แรงๆ กุญแจชุดนั้นจะเสียทันที (การกระทำเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในการรับประกันสินค้าของทางร้าน) ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนจะมีค่าบริการเปลี่ยนชุดกุญแจอยู่ที่ชุดละ 500 บาท

 

คลิปวีดีโอตัวอย่าง