การถอดประกอบมุ้งบานเลื่อน(ในชุดเหล็กดัด)

ขั้นตอนวิธีการถอดมุ้งบานเลื่อน

ขั้นตอนการถอด ขั้นตอนแรกใช้ไขควงซากุไรปากสี่แฉก ขันน็อตสกรูของล้อที่อยู่มุมขอบบานด้านข้าง โดยการขั้นทวนเข็มนาฬิกาจะทำให้ล้อมันต่ำลงจนผลุบหายเข้าไปในกรอบบาน  จากนั้นก็เอาไขควงซากุไรปากแบนสอดเข้าไปใต้ล้อและดันขึ้นให้ล้อผลุบเข้าไปในกรอบ แล้วดึงกรอบให้พ้นราง มีสองล้อซ้าย-ขวาด้านล่าง ทำทีละล้อแล้วก็ยกบานมุ้งออกมา

ขั้นตอนวิธีใส่มุ้งบานเลื่อน

ขั้นตอนการใส่ ขั้นตอนแรกให้ยัดกรอบบานด้านบนใส่ให้ตรงรางบนก่อน จากนั้นก็เอาไขควงซากุไรปากแบนสอดเข้าไปใต้ล้อด้านล่างและดันขึ้นให้ล้อผลุบเข้าไปในกรอบ แล้วดันกรอบให้ตรงกับราง ทำทั้งสองล้อซ้าย-ขวา ด้านล่าง แล้วก็ดันกรอบให้ตรงกับรางด้านล่าง จากนั้นใช้ก็ใช้ไขควงซากุไรปากสี่แฉก ขันน็อตสกรูหมุนตามเข็มนาฬิกา ปรับลูกล้อรางล่างให้พอดี เป็นอันเสร็จเรียบร้อย